مستندات سرويس‌ها و نمونه‌کد‌های مورد نظر خود را مشاهده، دريافت و مطالعه نماييد. شایان ذکر است همه‌ی سرويس‌ها از نويسه‌های UTF-8 پشتيبانی می‌نمايند.

سرويس HTTP

اين سرويس جهت ارسال پیامک و دريافت وضعيت پياده‌سازی شده است. به کارگيری اين سرويس با استفاده از فراخوانی URL به صورت HTTPS GET امکان‌پذیر است. امکان ارسال گروهی نيز وجود داشته و ارسال به تعداد زیاد گیرندگان نيز با استفاده از حلقه (loop) در زبان‌های برنامه‌نويسی و فراخوانی‌های پی در پی مقدور خواهد بود.

سرويس HTTP v2

نسخه v2 از سرويس HTTP به صورت REST/JSON پياده‌سازی شده است. بسته به متد مورد استفاده، فراخوانی متد به صورت GET يا POST خواهد بود. افزون بر امکانات نسخه قبل، امکان دريافت پيامک‌های ورودی با انجام فراخوانی متد وجود دارد.

وب‌سرويس (SOAP)

اين سرويس جهت ارسال و دريافت پیامک و وضعيت به صورت SOAP پياده‌سازی شده است.

وب‌سرويس (SOAP v2)

نسخه‌ی جدید SOAP v1 بوده و با فناوری‌های روز پياده‌سازی شده است.

سرويس انتقال ترافیک (Traffic Relay)

اين سرويس برای انتقال پیامک ورودی به سامانه (از گوشی) و همچنین انتقال وضعيت پیامک‌های ارسالی، به سرور مشتری،‌ به کار می‌رود. با ثبت الگوی URL و انجام تنظيمات، به محض دریافت ورودی یا وضعیت، URL متناسب، به صورت GET فراخوانی می‌گردد.

وب‌سرويس پيامک انبوه (Bulk Webservice)

برای ثبت درخواست پیامک انبوه (‌BULK) و به صورت SOAP پیاده‌سازی شده است.

وب‌سرويس WhoIs

جهت ثبت اطلاعات استفاده‌کننده‌ی نهايی هر شماره‌ی ۳۰۰۰، علاوه بر پنل سیستم‌های پیام‌دهی مگفا، از اين سرويس نيز می‌توان استفاده نمود. این سرويس به صورت SOAP پياده‌سازی شده است.

UDH

در اين مستند UDH معرفی شده است.